Gedragscode


Agressief gedrag, ongeoorloofd taalgebruik en het niet respecteren van anderen wordt niet getolereerd.
Leden van R.V.V. Swift Boys en ouders van de jeugdspelers moeten zich correct gedragen tegenover tegenstanders, scheidsrechters, publiek, leiders, trainers/coach, bestuur en medespelers.

Spelers die zich te buiten gaan aan onacceptabel gedrag en hierop meerdere keren zijn aangesproken, zullen door het bestuur als lid van R.V.V. Swift Boys geroyeerd worden.

Boetes, opgelegd door de KNVB, worden door de spelers zelf betaald. Diefstal en vernielingen worden gemeld aan bestuur en/of aangifte gedaan bij de politie.

Schade toegebracht aan het eigendom van de vereniging wordt op de betreffende persoon verhaald. Indien de dader niet achterhaald kan worden, kan de groep aansprakelijk worden gesteld.

 

Voetbal is een teamsport. Plezier, saamhorigheid en respect, ook voor mindere spelers.

 

 

KNVB-Respect